Bram Coomans een schrijver uit Wolphaartsdijk

Een schrijver uit Wolphaartsdijk.

Ooit heeft zijn dochter, Amber, saxofoon gespeeld bij het tienjarig jubileum van De Boekenwurm maar dat is al een flinke tijd geleden. Nu kwam ik er, per ongeluk, achter dat mijn dorpsgenoot schrijver is !  Al minstens 2 boeken op zijn naam: Karel V, keizer van Zeeland en verre ommestreken & Van God vergeten en dan nu (2023)

                                   Wolphaartsdijk, bij de gratie van Oostkerke

Dit is het bijzondere verhaal van het voormalige eiland Wolphaartsdijk. Eeuwen geleden ontstaan, grotendeels verdronken en daarna beetje bij beetje op de zee teruggewonnen tot het op den duur aan Zuid-Beveland werd vastgeklonken. Als ergens de Zeeuwse wapenspreuk ‘Ik worstel en kom boven’ gestand gedaan is, dan is het wel in het polderlandschap tussen het Veerse Meer en de vroegere Schenge. Vele kilometers binnendijk en twee van de vijf overgebleven woonkernen weerspiegelen er de roerige bewonings- en ontstaansgeschiedenis. 

Wolphaartsdijk, bij de gratie van Oostkerke beschrijft gedetailleerd, maar toch kort en bondig het ruim duizendjarige wordingsproces van het gebied; van onbedijkte schorren tot bewoonbaar en vruchtbaar akkerland. Het is tegelijk het verhaal van de samenhang tussen het huidige dorp Wolphaartsdijk en het vroegere ambacht Oostkerke.

(Bram Coomans is afkomstig van Schouwen en woont sinds 1999 in Wolphaartsdijk. Hij verdiept zich in aspecten van de Zeeuwse geschiedenis en deelt zijn kennis door er over te schrijven en lezingen over te geven. In 2017 verscheen zijn op Schouwen gesitueerde historische roman “Van God vergeten”, in 2021 publiceerde hij  een  historische  verkenning met de titel “Karel V, keizer van Zeeland en verre ommestreken” en in 2023 volgde “Wolphaartsdijk, bij de gratie van Oostkerke”.)

Ik vind geschiedenis, en dan met name over de plaatsen waar ik woon(de) of een binding mee heb, uitermate interessant. Dinsdag 19 september geeft Bram een lezing in Herberg de Griffioen in Wolphaartsdijk.

Lezing: De bijzondere geschiedenis van Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk.
Op dinsdag 19 september a.s. vanaf 19.30 uur zal onze dorpsgenoot Bram Coomans aan de hand van een Power Point presentatie vertellen over zijn onderzoek naar het ontstaan van Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk met omliggende polders en vroegere dorpen. De lezing is gebaseerd op zijn onlangs verschenen boek Wolphaartsdijk, bij de gratie van Oostkerke,
ofwel: het verhaal van een verdronken en herrezen eiland.